4 października 2018

List MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
województwa małopolskiego

W załączeniu przekazuję list Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży.

Załączniki

List MEN w sprawie ubezpieczeń od NNW
Data: 2018-10-04, rozmiar: 304 KB