21 czerwca 2021

List otwarty Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Magnificencjo Panie Rektorze,

 

W odpowiedzi na list otwarty JM Pana Rektora, skierowany do mnie, odpowiadam Panu Rektorowi w tej samej formie.

Uniwersytet Jagielloński od ponad 600 lat był zawsze miejscem, gdzie studenci przychodzili po wiedzę, a pracownicy naukowi, profesorowie tę wiedzę młodym pokoleniom przekazywali. Uniwersytet jako miejsce nauki pamiętam także ja, kiedy z dumą studiowałam Historię pod kierunkiem znamienitych profesorów takich jak mój promotor, jeden z poprzedników Pana Rektora na urzędzie, prof. dr hab. Józef A. Gierowski. Miałam zaszczyt spotykać na korytarzach uniwersyteckich profesorów Wacława Felczaka czy Józefa Wolskiego. Podziwiałam ich ogromnie, a oni traktowali wszystkich studentów z szacunkiem i starali się, przekazać nam całą swoją mądrość. Nadal pamiętam ich wykłady i cenię sobie ich życzliwość. Uniwersytet nigdy nie był miejscem, gdzie różnicowano studentów zależnie od ich orientacji seksualnej. Ta sfera życia młodych ludzi nie była przedmiotem zainteresowania ani oceny pracowników naukowych. Zadaniem pracowników naukowych było przekazanie wiedzy, a studentów, aby jak najwięcej się nauczyć. Pomysł identyfikowania uczniów wg płci kulturowych czy orientacji seksualnych wypacza ideę Uniwersytetu jako ośrodka wiedzy. Absolwent naszej uczelni, św. Jan Paweł II, którego twórczości literackiej jest Pan Rektor znawcą, przypominał tyle razy, że to dążenie do prawdy, a nie szerzenie ideologii, które dzielą ludzi – powinno być główną misją Uniwersytetu.

Z tych też powodów nie mogę przyjąć zaproszenia Pana Rektora na spotkanie, gdzie podejmowane byłyby tematy związane z dzieleniem studentów wg orientacji seksualnej. Seksualność traktuję jako sprawę intymną każdego człowieka, bez wpływu na zasadnicze zadanie Uniwersytetu, czyli przekazywanie wiedzy. Równocześnie deklaruję chęć osobistego spotkania się z Panem Rektorem, jeśli tylko Magnificencja będzie sobie tego życzył.

 

Z szacunkiem,

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty