31 sierpnia 2022

Małopolski Carolus – edycja trzecia

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”.

To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej systematycznej pracy nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

plakat Małopolski CarolusPatronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

 • Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki
 • Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski
 • Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty
 • Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w czterech dziedzinach:

 • gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
 • artificem commendat opus (kultura i sztuka)
 • mens sana in corpore sano (sport)
 • littera scripta manet (literatura)

 

 

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom. Zostanie również przyznane wyróżnienie w danej dziedzinie w kwocie 2.000 zł i dyplom.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 maja 2023 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia mogą dokonywać:

 1. nauczyciele i wychowawcy;
 2. rodzice (opiekunowie prawni);
 3. organizacje i stowarzyszenia.
 4. pełnoletni uczniowie

 

Szczegóły wraz z regulaminem dostępne na stronie: https://idmjp2.pl/index.php/pl/2509-malopolski-carolus-edycja-trzecia

Załączniki

plakat promocyjny Małopolski Carolus 2023
Data: 2022-08-31, rozmiar: 115 KB
Regulamin Małopolski Carolus 2023
Data: 2022-08-31, rozmiar: 665 KB