25 marca 2019

Małopolski Kongres Zawodowy

21 marca 2019 r. w Krakowie odbył się Małopolski Kongres Zawodowy. Spotkanie było poświęcone omówieniu najważniejszych zmian w szkolnictwie branżowym zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w znowelizowanym w ubiegłym roku prawie oświatowym. Nowe rozwiązania, których część wejdzie w życie od nowego roku szkolnego 2019/2020 dotyczy przede wszystkim zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego, dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, a także przygotowaniu zmian programowych, organizacyjnych i prawnych, służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego. Kongres był również okazją do zaprezentowania potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe i techniczne w regionie, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy między szkołami a pracodawcami.

W Kongresie uczestniczyli: Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, Anna Pieczarka, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, radni województwa Marta Mordarska i Filip Kaczyński oraz przedstawiciele samorządów, Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele, lokalni i regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształci się młodzież szkół zawodowych.

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W województwie małopolskim niemal 60 procent młodzieży wybiera kształcenie zawodowe. W technikach w 69 zawodach kształci się ponad 50 tysięcy uczniów, a w branżowych szkołach zawodowych w 55 zawodach kształci się niemal 17 tysięcy uczniów. Dwie małopolskie szkoły kształcą uczniów w zawodach eksperymentalnych – mówiła Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty podczas otwarcia Kongres.

Zbigniew Starzec Wicewojewoda Małopolski, podkreślił znaczenie współpracy między przedsiębiorcami a szkołami.

Stawiamy na praktykę. Pracownicy z doświadczeniem zawodowym są szczególnie cenieni. Praktyczne przygotowanie do zawodu to zapewnienie siły dla rozwoju polskiej gospodarki. Zarazem rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego jest inwestycją, której nam dzisiaj szczególnie potrzeba. Konieczne są także działania ukierunkowane na wytworzenie dobrej współpracy na linii pracodawca – przyszły pracownik, już na etapie edukacji.

W trakcie Kongresu podpisane zostały porozumienia o współpracy na rzecz szkolnictwa branżowego między firmami a szkołami. Zawarli je:

  • Radosław Włoszek – Prezes Zarządu Kraków Airport sp. z o.o. i Dariusz Błądek – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie,
  • Bogdan Kondratowicz – Prezes Zarządu Kolei Małopolskich sp. z.o.o i Zenon Ćwik – dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu,
  • Henryk Łabędź – Prezes Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. i Agnieszka Kapek – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

Podczas wydarzenia wręczono podziękowania pracodawcom i firmom, które wspierają i promują szkolnictwo branżowe w regionie. Otrzymali je:

  • Zdzisław Filip – Prezes Zarządu Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna,
  • Jacek Stankiewicz – Prezes Zarządu Elsta Sp. z o.o.,
  • Mariusz Michałek – Dyrektor PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Krakowie,
  • Andrzej Wiśniowski  – Wiśniowski Sp. z o. o. S.K.A.,
  • Zbigniew Fidelus – Fideltronik Poland Sp. z o. o.,
  • Jan Filipczyk – Polska Akademia Sztuki Kulinarnej.

Małopolskiemu Kongresowi Zawodowemu towarzyszył Festiwal Zawodów, największe w Polsce targi szkół branżowych i zawodowych. Odwiedziło je ponad 30 tysięcy uczniów.

Siódma, trzydniowa edycja Festiwalu była okazją do poszerzenia wiedzy o zawodzie, poznania oferty dydaktycznej i specyfiki kształcenia,  wymiany praktyk między nauczycielami i szkołami oraz nawiązania kontaktu z pracodawcą.

Festiwal jest dedykowany przede wszystkim Wam drodzy uczniowie, którzy dziś stoicie przed wyborem szkoły średniej. Jestem przekonana, że prezentacja bogatej oferty kształcenia zawodowego w Małopolsce, rozmowy i konsultacje z fachowcami oraz ze starszymi kolegami, a także porady doradców zawodowych, pomogą Wam podjąć właściwe decyzje
– mówiła otwierając wydarzenie Anna Pieczarka, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Podczas trzydniowego Festiwalu na ponad 140 interaktywnych stanowiskach zaprezentowało się 80 szkół branżowych i techników z całej Małopolski. Oprócz szkół swoją ofertę przedstawiły służby mundurowe: policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna oraz straż miejska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szkół z Francji, Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Małopolski Kongres Zawodowy był ósmym z szesnastu spotkań promujących kształcenie zawodowe, które w marcu i w kwietniu odbędą się we wszystkich województwach. Został zorganizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.