18 września 2019

Małopolski Konkurs Czytelniczy „Czytam, znam, rozumiem”

Małopolski Konkurs Czytelniczy „Czytam, znam, rozumiem” jest organizowany przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz instytucje współpracujące: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Zakład Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie.

Konkurs zachęca uczniów do wnikliwej lektury dzieł stanowiących niezbywalną część polskiego dziedzictwa narodowego i sprzyja rozwijaniu kultury czytelniczej oraz kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Celem Konkursu jest:

  • propagowanie dobrej znajomości polskiej literatury i kultury,
  • kształcenie wrażliwości  na piękno  ojczystego języka oraz szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej.
  • rozwijanie  umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli oraz zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz
  • wspieranie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zgłoszenia udziału szkoły w Konkursie dokonuje dyrektor szkoły do dnia 30 listopada 2019 r., poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza (załącznik nr 1) drogą elektroniczną na adres: sekretariat@iii-lo.tarnow.pl .

Więcej szczegółów w załączonym poniżej Regulaminie i Programie Konkursu.

Załączniki

konkurs_czytelniczy_regulamin_z_zalacznikami_2019
Data: 2019-09-18, rozmiar: 28 KB
konkurs_czytelniczy_program
Data: 2019-09-18, rozmiar: 72 KB