27 lipca 2018

Małopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Komunikaty

Materiały

 

Przewodniczący konkursu:

Joanna Kmiecik-Bocheńska
tel: 12 448-11-48
e-mail: joanna.kmiecik-bochenska@kuratorium.krakow.pl