21 kwietnia 2017

Małopolski Konkurs Statystyczny

Urząd Statystyczny w Krakowie serdecznie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego, do udziału w Małopolskim Konkursie Statystycznym.

Tematyka konkursu związana jest z hasłem przewodnim XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie: „W zgodzie z naturą”. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować esej, odpowiadający jednemu z pięciu podanych tematów. Podstawę informacji w oparciu, o które ma powstać esej stanowią bazy danych, publikacje statystyczne oraz pozostałe podane w Regulaminie źródła.

Celem Konkursu jest kształtowanie u młodzieży umiejętności korzystania z dostępnych źródeł informacji statystycznej oraz doskonalenie umiejętności analizowania i wnioskowania.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje następujące problemy i zagadnienia (jeden temat do wyboru):

  1. Czy chronimy ważne zasoby środowiskowe i kulturowe? Rozprawa na temat obszarów chronionych województwa małopolskiego.
  2. „Oszczędna gmina”. O działaniach na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wody i odprowadzania ścieków.
  3. Ochrona środowiska w mojej gminie/moim powiecie.
  4. Zielone płuca województwa małopolskiego.
  5. Turystyka a przyroda mojej gminy/mojego powiatu.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz oświadczeniem należy przesłać na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków, z dopiskiem „Konkurs” do dnia 28 kwietnia 2017 r. Szczegółowe wytyczne, bibliografia, oraz pozostałe istotne informacje zawarte są w Regulaminie Konkursu.

Laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Serdecznie zapraszamy.

Do pobrania: