9 kwietnia 2021

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji – Decyzja organizatora – Konsula Honorowego Republiki Chorwacji, w sprawie dalszego prowadzenia konkursu.

Kraków, 9 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele

Rodzice i Uczniowie

 

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu Wiedzy o Chorwacji – punkt VIII.4, wprowadza się następujące zmiany do regulaminu:

  1. W związku z zaistniałą sytuacją, polegającą na uzyskaniu przez wszystkie zespoły, biorące udział w konkursie, co najmniej 55% punktów możliwych do uzyskania w I etapie konkursu, do II etapu konkursu dopuszcza się wszystkie zespoły z I etapu konkursu.
  1. W związku z istniejącymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa, wprowadza się zapis, że w przypadku, gdy planowany w dniu 26 kwietnia 2021 roku II etap konkursu nie będzie się mógł odbyć, to zwycięzcą konkursu zostanie zespół, który uzyskał w I etapie najwięcej punktów z oceny jego prezentacji multimedialnej.
  1. Informacja o możliwym przeprowadzeniu lub odwołaniu II etapu konkursu w dniu 26 kwietnia 2021 r. zostanie przekazana przez Kuratorium Oświaty w Krakowie do dnia 21 kwietnia 2021 r.

 

Z poważaniem,

Paweł Włodarczyk

Konsul Honorowy

Republiki Chorwacji