31 marca 2021

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji – zmiana terminu ogłoszenia wyników

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Rodzice i Uczniowie

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9 zaplanowane na dzień 5 kwietnia 2021 r. ogłoszenie wyników I etapu Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 r.

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak

Załączniki