14 marca 2019

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji

Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkól podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji organizowany jest z okazji rocznicy 25-lecia pobytu papieża Polaka,  św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Republiki Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia.

Organizatorem konkursu jest Honorowy Konsul Republiki Chorwacji w Krakowie. Współorganizatorem jest Małopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Zachęcam do udziału w konkursie.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Szczegółowe informacje i terminarz Konkursu znajdują się w Regulaminie Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji.

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Załączniki