29 marca 2019

Materiały do pobrania

Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ingerencja w integralność zdjęcia jest niedozwolona. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia informacją o źródle pochodzenia: Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświatyfot. Marcin Kaproń
fot. Marcin Kaproń
Barbara Nowakfot. Marcin Kaproń
Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświatyfot. Marcin Kaproń
Barbara Nowak przy biurkufot. Marianna Gurba
Barbara Nowakfot. Marianna Gurba

 

Kurator Oświaty Barbara Nowak
fot. M. Gurba
Kurator Oświaty Barbara Nowak
fot. M. Gurba
Kurator Oświaty Barbara Nowak
fot. M. Kaproń