29 marca 2019

Materiały do pobrania

Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty w bluzce w kwiaty. Delikatnie uśmiechnięta.
Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty w bluzce w kwiaty. Zadowolona, uśmiecha się. W tle ceglasy mur.
Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty w kolorowej bluzce. Delikatnie uśmiechnięta. W tle rozmyty widok a okna na budynki.
Barbara Nowak w kwiecistej bluzce. W tle niebieska ściana.
Zamyślona Barbara Nowak. W tle za oknem zielone drzewa.

Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ingerencja w integralność zdjęcia jest niedozwolona. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia informacją o źródle pochodzenia: Kuratorium Oświaty w Krakowie.