29 marca 2019

Materiały do pobrania

 

Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ingerencja w integralność zdjęcia jest niedozwolona. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia informacją o źródle pochodzenia: Kuratorium Oświaty w Krakowie.