12 czerwca 2019

Microsoft Innovative Educator Expert

Kuratorium Oświaty w Krakowie przekazuje informację o programie Microsoft Innovative Educator Expert na rok szkolny 2019/2020. Jest to bezpłatny program, w którym uczestniczą edukatorzy z całego świata z pasją do nowych technologii w edukacji, chcący rozwijać swoje kompetencje, a także dzielić się wiedzą i pasją z innymi nauczycielami w Polsce i na świecie.

Aplikacje do programu trwają do 15 lipca 2019 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie https://aka.ms/ProgramMIEE

Ewentualne pytania proszę kierować do Pani Agaty Kapicy – Manager Programu Microsoft dla Edukacji, agata.kapica@microsoft.com