20 maja 2024

Międzynarodowa konferencja „Nauczyciel 2040, czy Zetki zadbają o przyszłość edukacji?”

14 maja 2024 r. I Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek wziął udział w wydarzeniu pt. „Nauczyciel 2040”, zorganizowanym przez fundację Teach for Poland, będącą częścią międzynarodowej organizacji Teach For All.

W agendzie spotkania zaplanowane zostały dwa panele dyskusyjne: networking; oraz przemówienia programowe uczniów oraz uczennic. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa, Kuratoriów Oświaty, biznesu, a także społeczności szkolnych.

W pierwszym panelu, zatytułowanym „Nauczyciel 2040. Czy Zetki zadbają o przyszłość edukacji?”, głos zabrało wielu znamienitych prelegentów. Wśród nich obecny był I Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek. Oprócz niego udział wzięli: Dorota Łoboda – działaczka społeczna, polityczna i samorządowa, radna m.st. Warszawy, posłanka na Sejm X kadencji, Tomasz Szabłowski – Lubelski Kurator Oświaty, Ewelina Niewińska – dyrektorka MCBD, członkini zarządu Fundacji PwC Polska, przewodnicząca kapituły Tech Minds: PwC, Dariusz Martynowicz – nauczyciel języka polskiego, Nauczyciel Roku 2021, edukator, trener, Ola Rodzewicz –  managerka projektu „Młode Głowy” Fundacji MŁODE GŁOWY, Piotr Dziwok – Prezes Honorowy ABSL Poland, Zuzanna Karcz – członkini zarządu Fundacji OFF school, współtwórczyni Domu Spokojnej Młodości, aktywistka na rzecz edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej.

W drugim panelu goście poszukiwali odpowiedzi na pytania, które jednocześnie były tytułem tej części konferencji – „W jaki sposób przyciągnęli osoby z pokolenia Z do zawodu nauczyciela? Jak kreatywnie wyławiają młode talenty do zawodu nauczyciela? Gdzie istnieje udana współpraca instytucji, przedsiębiorstw i rządu, która wspiera nauczycieli?”. Wśród zaproszonych panelistek oraz panelistów znaleźli się: Teach for Poland CEO – Katarzyna Nabrdalik, Teach for All CEO – Wendy Kopp, Teach For Italy  Insegnare per l’Italia CEO – Andrea Pastorelli, Teach for Sweden, CEO –Ida Karlberg Gidlund oraz Teach for Estonia Noored Kooli, CEO – Annika Küngas.

Spotkanie było doskonałą okazją do przemyśleń na temat tego, co można zrobić, by zawód nauczyciela ewoluował ku przyszłości oraz jak sprawić, by nauczyciel był ważną częścią rozwoju kraju oraz łączenia pokoleń.

I Małopolski Kurator Oświaty, Artur Pasek podczas wystąpienia na konferencji.
Prelegenci podczas pierwszego panelu konferencji.
Prelegenci podczas konferencji.