17 stycznia 2018

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bł. Bolesława –wychowawczyni na nasze czasy”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród organizuje już po raz dziewiąty, a po raz czwarty na skalę  międzynarodową,  konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament.

Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament i zwrócenie uwagi na Jej działalność wychowawczą.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z różnych zakątków całego świata.

Organizatorzy oczekują na prace do 25 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Konkursu