5 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wręczyła w czwartek 4 stycznia 2018 roku 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych. Rada będzie ciałem opiniodawczo-doradczym Minister Edukacji.

Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Do zadań Rady należy w szczególności: inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym m.in. organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i pracodawców, a także organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z dziedziny kształcenia zawodowego, w szczególności w środowisku pracodawców.

Więcej informacji o Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych

fot. Departament Informacji i Promocji MEN