30 listopada 2022

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Młody Felietonista” 2022/2023

plakat Konkursu Młody FelietonistaDrodzy Uczniowie!

Zapraszam uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych Małopolski do udziału w organizowanym przeze mnie Konkursie „Młody Felietonista”.
Czas ogłoszenia Konkursu jest nieprzypadkowy – 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości, a miesiąc listopad to czas naszego wspólnego zaangażowania w wiele wydarzeń: uroczystości, koncertów, konkursów, przeglądów artystycznych, podkreślających kolejną 104. rocznicę odzyskania przez Naszą Ojczyznę Niepodległości .

 

Zachęcam, byście – bogatsi o refleksje towarzyszące tegorocznym obchodom tego Święta – podzielili się swoimi przemyśleniami na jeden temat, wybrany spośród zaproponowanych:

  1. Jak rozumieć dzisiaj słowa Świętego Jana Pawła II  wypowiedziane 35 lat temu? – „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”.
  2. Żołnierzu Niezłomny! Stojąc nad Twoją mogiłą chcę Ci powiedzieć….
  3. „Tanta est potentia veritátis, ut se ipsa sua claritáte defendat – Tak wielka jest potęga prawdy, że broni sama siebie samą oczywistością.”  Zgadzasz się z Seneką?

Prace można przesyłać do 8 stycznia 2023 r. Szczegóły są podane w Regulaminie.

Co roku czekam niecierpliwie na Wasze felietony, dojrzałe, mądre i piękne, do których sięgam ponownie z przyjemnością, jak sięga się po ulubioną lekturę. Wiem od uczestników poprzednich edycji, że pytania stawiane w tym Konkursie powodują długie rodzinne rozmowy, wspomnienia, a nawet wyjazdy do miejsc, gdzie Wasi Niezłomni Przodkowie złożyli życie na Ołtarzu Ojczyzny, do bezimiennych mogił, o których pamiętają najstarsi, a Wy przejmujecie to pielęgnowanie pamięci. Laureaci Konkursu nierzadko mówią, że każdy z tematów chcieliby poruszyć, bo każdy jest tak ważny, pojemny i aktualny, że wybór jest trudny. Tak, wybory zawsze są trudne, ale trzeba ich dokonywać. Ważne by czynić to zawsze w oparciu o szlachetne pobudki, w oparciu o prawdę, dobro i piękno.  Jestem pewna, że i w tym roku lektura Waszych prac będzie prawdziwą ucztą  i dostarczy wielu wzruszeń i dowodów Waszego przywiązania do Ojczyzny.

 

Z poważaniem

Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

Załączniki