3 stycznia 2022

„Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Zachęcamy uczniów szkół do zainteresowania konkursem multimedialnym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych” organizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego, we współpracy z Telewizją Polską Oddział w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz patronatem medialnym Głosu Wielkopolskiego i Radia Poznań.

Jest to Ogólnopolski Konkurs Historyczny na wykonanie „dzieła multimedialnego” przez trzyosobowe zespoły uczniów – reprezentantów szkoły, na podany wyżej temat.Szczegóły dotyczące formy pracy konkursowej, terminów i sposobu jej składania znajdują się w Regulaminie.

Konkurs podkreśla 103. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i upowszechnia informacje o wydarzeniu bardzo ważnym dla scalenia Niepodległej Polski,  jest też istotnym elementem związanym z pierwszymi obchodami nowego, jednogłośnie przez Sejm RP uchwalonego święta narodowego.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu pod linkiem:

https://www.poznan.uw.gov.pl/moje-powstancze-korzenie-powstanie-wielkopolskie-we-wspomnieniach-rodzinnych