4 stycznia 2019

Monitorowanie bazy lokalowej MOW, MOS, SOSW, SOW

Dyrektorzy małopolskich

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‐wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych

 

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa placówkach w roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie monitorowanie w zakresie dostosowywania bazy lokalowej do wymagań określonych przepisami prawa.

Monitorowanie rozpoczyna się 7 stycznia 2019 r. i odbywać się będzie tylko w formie elektronicznej poprzez platformę internetową SEO: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa).

Osoby do kontaktu:

starszy wizytator Elżbieta Pałka oraz starszy wizytator Krzysztof Zajączkowski, tel. 12 448 11 50

Załączniki

monitorowanie MOW, MOS, SOSW, SOW
Data: 2019-01-04, rozmiar: 292 KB