31 stycznia 2018

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji przypominamy, że 31 stycznia 2018 r. kończy się monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. Prosimy o niezwlekanie z wypełnianiem ankiet do ostatniego dnia monitorowania.

Monitorowanie odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Po zalogowaniu macie Państwo widoczne dwa arkusze dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

85 – Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach,

86 – Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dyrektorzy zespołów szkół wypełniają osobne arkusze ankiet dla każdego typu szkoły w zespole.

Dyrektorzy szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne wypełniają obie ankiety: 85 i 86.

Dyrektorzy szkół z oddziałami dotychczasowych gimnazjów wypełniają jedną ankietę – 85.

Prosimy o uważny wybór odpowiedniego arkusza.

Prosimy zwrócić uwagę czy po wypełnieniu ankiety została ona zakończona. Jeśli nie, będzie ona posiadała status “w trakcie”. Wizytatorzy będą się z Państwem w takich przypadkach kontaktować.

Ponadto przypominamy, że przedszkola, punkty przedszkolne uzupełniają ankietę 85, a nie 86.

Załączniki