20 grudnia 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół województwa małopolskiego

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół. Ze względu na konieczność zbadania jak zafunkcjonowały wprowadzone od 1 września 2017 r. rozwiązania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów rozpocznie się od 2 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 31 stycznia 2018 r.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Wypełnicie Państwo zamieszczony tam formularz, wcześniej dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (formularz załączony jest również poniżej).

W związku z tym proszę tych Państwa Dyrektorów, którzy dotychczas nie korzystali z platformy seo2.npseo.pl o dokonanie na niej rejestracji, tak aby w momencie udostępnienia ankiet monitorowania posiadali Państwo hasła do zalogowania się na platformie.

Tych Państwa Dyrektorów, którzy korzystali wcześniej z platformy seo2.npseo.pl (np. przy okazji prowadzonej ewaluacji) proszę o zweryfikowanie czy posiadacie aktualne hasło i login, które gwarantują dostęp do platformy.

Bardzo proszę o bieżące śledzenie komunikatów w tej sprawie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki