22 października 2020

Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Dyrektorzy małopolskich

szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół przysposabiających do pracy

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2020/2021 prowadzone będzie monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wytypowanych szkół wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa).

Monitorowanie potrwa od października 2020 r. do marca 2021 r.

W sprawie monitorowania będą się z Państwem kontaktować wizytatorzy, którzy nadzorują Państwa szkoły.

Załączniki