19 lutego 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

Dyrektorzy małopolskich

przedszkoli, szkół i placówek

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w wytypowanych przedszkolach, szkołach i placówkach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Monitorowanie odbywa się tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy wypełniają zamieszczoną tam ankietę monitorowania (poniżej zamieszczona wersja tekstowa). Monitorowanie trwa do 30 marca 2020 r.

UWAGA!!! Ankiety wypełniają tylko dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek wskazanych w załączonym poniżej pliku.

Załączniki