17 stycznia 2018

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach

Dyrektorzy
szkół województwa małopolskiego,
w których funkcjonują w roku szkolnym 2017/18 strzelnice

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć na strzelnicach funkcjonujących w szkołach.

Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów rozpocznie się od 17 stycznia 2018 r. i będzie trwało do 15 lutego 2018 r.

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl. Wypełnicie Państwo zamieszczony tam arkusz, dostępny w wersji tekstowej na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (formularz załączony jest również poniżej).

Osoba do kontaktu: wizytator Sebastian Bielak tel. 12 448 11 45, mail: sebastian.bielak@kuratorium.krakow.pl

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki