30 stycznia 2019

Monitorowanie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w ruchu drogowym

Kraków, dnia 30 stycznia 2019 r.

Dyrektorzy
szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

troska o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkół, ale także w ruchu drogowym stanowi jedno z istotnych zadań, które jest podejmowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty we współpracy z innymi organami działającymi w ramach: Koalicji dla Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży oraz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W związku z tym, prowadzone będzie monitorowanie realizacji przez szkoły działań w zakresie zdobywania przez uczniów uprawnienia do kierowania rowerem. Zebrane informacje pozwolą ocenić, czy podejmowane przez szkoły województwa małopolskiego starania przynoszą efekty tj. czy wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa uczniów w ruchu drogowym. Wyniki badania przyczynią się do projektowania przedsięwzięć wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb.

Proszę o wypełnianie ankiety on-line przez panel dyrektora, w terminie od 30 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak