12 lutego 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie.

Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.

W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby:

  • zatrudnione w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, posiadające KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO,
  • będące NAUCZYCIELAMI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, zatrudnione w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, posiadające ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia z doradztwa zawodowego prowadzone przez ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje szkoleniowe),
  • posiadające KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO, pracujące w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, tj. Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Szkoła Policealna dla młodzieży,
  • będące nauczycielami kształcenia zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia),
  • pracujące w publicznych wojewódzkich i powiatowych placówkach doskonalenia nauczycieli, posiadające kwalifikacje doradcy zawodowego,
  • będące nauczycielami kształcenia zawodowego zatrudnionymi w wymienionych placówkach, posiadającymi ukończone inne formy doskonalenia zawodowego z obszaru doradztwa zawodowego (np. kursy, szkolenia).

Rekrutację trenerów z powiatów województwa małopolskiego prowadzi Kuratorium  Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu na dziennik podawczy Kuratorium Oświaty w Krakowie).

 

Do pobrania: