8 kwietnia 2021

Nabór wniosków w Projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

SCEW

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłosił nabór wniosków grantowych, w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór prowadzony będzie w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

 

Tym samym rozpoczął się kolejny etap działań ukierunkowanych na stworzenie systemu wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, którego nadrzędnym celem będzie podniesienie jakości edukacji włączającej.

Do udziału w konkursie, a tym samym do aplikowania o przyznanie środków finansowych na powołanie SCWEW, ORE zaprasza organy prowadzące publiczne oraz niepubliczne przedszkola specjalne lub szkoły specjalne, lub placówki specjalne (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze (MOW), Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii (MOS), Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze (SOSW)).

Szczegółowa informacja oraz dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie ORE.

W celu zapoznania z procedurą naboru, zasadami aplikowania o przyznanie środków finansowych na realizację SCWEW zapraszamy do udziału w dwóch spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, realizowanych w formie on-line dla potencjalnych grantobiorców. Na obydwa wydarzenia obowiązuje rejestracja elektroniczna.

Spotkania zaplanowano na:
14 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 − omówienie zakresu działań, które będą realizowane przez SCWEW oraz dokumentacji konkursowej – link do rejestracja na spotkanie;
15 kwietnia 2021 r. w godzinach 13.00−16.00 – omówienie wypełnienia elektronicznego formularza aplikacyjnego do składania wniosków grantowych – link do rejestracji na spotkanie.

Szczegółowe informacje zamieszczono pod adresem: https://tiny.pl/r2pbf