6 kwietnia 2021

Nabór wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”.

Celem Programu jest przede wszystkim wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w województwie małopolskim.

Beneficjentami mogą być szkoły i przedszkola a także inne jednostki działające statutowo na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Pula środków przeznaczona na konkurs w 2021 roku wynosi 1 000 000,00 zł a suma dofinansowania dla jednego Beneficjenta może wynieść do 50 000,00 zł.

Nabór wniosków trwa do 30.04.2021 r. do godz. 15:30.

Informacje o Programie znajdują się na naszej stronie internetowej www.wfos.krakow.pl natomiast wniosek dostępny jest po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.