25 stycznia 2022

Nabór wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu priorytetowego – Edukacja ekologiczna”.

Celem Programu jest przede wszystkim wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym w województwie małopolskim.

Beneficjentami mogą być m.in. szkoły i przedszkola, a także inne jednostki działające statutowo na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Pula środków przeznaczona na konkurs w 2022 roku wynosi 1 000 000,00 zł, a suma dofinansowania dla jednego Beneficjenta może wynieść do 50 000,00 zł.

Nabór wniosków trwa do 28.02.2022 r. do godz. 15:30.
Informacje o Programie znajdują się na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-edukacja-ekologiczna-2022/ natomiast wniosek dostępny jest po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta.

WFOŚiGW w Krakowie