20 października 2021

Nabory wniosków grantowych do projektu pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Kraków, 20 października 2021 r.

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Placówek Doskonalenia Nauczycieli
i Bibliotek Pedagogicznych

 

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabory wniosków grantowych do projektu pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/wsparcie-nauczycieli-kno/wsparcie-nauczycieli-kno-aktualnosci/.

Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.

Wniosek o grant należy złożyć przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl
https://www.witkac.pl/Account/Login#/Contest/View/18137.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu:  https://www.ore.edu.pl/2021/10/otwarty-konkurs-grantowy-dokumentacja-faza-2/.

Wnioski grantowe można składać do 30 listopada 2021 r.