10 października 2018

Nadanie imienia Powiatowemu Zespołowi Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu

Dzień 8 października 2018 roku stał się historyczną datą dla Powiatowego Zespołu Nr 2 w Oświęcimiu. Podczas Jubileuszu 70. rocznicy powstania Technikum i 35-lecia Szkoły Mistrzostwa Sportowego miało miejsce nadanie Szkole, a właściwie przywrócenie, imienia Ignacego Łukasiewicza. Z tej okazji nastąpiło również wręczenie i poświęcenie sztandaru szkolnego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Maksymiliana, odprawioną przez kapłanów uczących w Szkole pod przewodnictwem proboszcza ks. Mariusza Kiszczaka.

Następna część obchodów Jubileuszu miała miejsce w Oświęcimskim Centrum Kultury. To tam nastąpiło nadanie imienia Ignacego Łukasiewicza oraz wręczenie sztandaru przez Starostę Oświęcimskiego Zbigniewa Starca dyrektorowi szkoły Jackowi Stochowi. W uroczystości wzięła udział Pani Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, obecna była również dyrektor Delegatury w Wadowicach Maria Nitka.

Motywem przewodnim części artystycznej stały się twarze tych, którzy tworzyli i tworzą rzeczywistość szkoły. W programie wystąpili m. in.: uczniowie, nauczyciele i  absolwenci, którzy wzruszali, bawili, prowokowali do wspomnień zgromadzonych widzów. Gościnnie zatańczył zespół Hajduki oraz zaśpiewały byłe i być może przyszłe uczennice. Przypomniana została także sylwetka patrona szkoły.

Kolejny etap obchodów miał miejsce w budynku Powiatowego Zespołu Nr 2, gdzie nastąpiło poświęcenie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej: „Pamięci tych, którzy tworzyli historię tej szkoły”. Zaproszeni Goście mogli zwiedzić szkołę, uczestniczyć w przygotowanych dla nich pokazach i prezentacjach, a także wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Odbyło się również spotkanie wielu pokoleń: uczniów obecnych i tych, którzy rozpoczynali naukę 70 lat temu, a także nauczycieli, którzy uczyli przed laty. Dla młodych ludzi była to niepowtarzalna okazja, by posłuchać pięknej opowieści o początkach szkoły i niezwykłych doświadczeniach ich „starszych” koleżanek. Absolwenci i emerytowani nauczyciele podzielili się z uczniami nie tylko wspomnieniami z dawnych czasów, opowiadali również jak wyglądało kiedyś nauczanie informatyki.

Jubileusz przebiegał w serdecznej atmosferze i dostarczył wszystkim uczestnikom niezapomnianych wrażeń.