18 czerwca 2024

Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku

13 czerwca 2024 roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Wilkowicza w Łącku. W tym wydarzeniu udział wzięła II Małopolska Wicekurator Oświaty Katarzyna Mitka.

Wydarzenie miało miejsce w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku. Pani Dyrektor Elżbieta Słabaszewska przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru na Jej ręce.

Nie zabrakło wspomnień dotyczących historii szkoły i jej patrona – Stanisława Wilkowicza. Zgromadzona publiczność oglądała wspaniałe występy artystyczne, przygotowane przez młodzież szkolną specjalnie na tę okazję.

W występach wzięli udział zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie. Niezwykłą atrakcją był śpiew i taniec zespołu regionalnego „Małe Łącko” – czyli wizytówki szkoły.

Zakończeniem wydarzenia były okolicznościowe wystąpienia. Głos zabrał m.in. wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, absolwent szkoły w Łącku profesor Julian Dybiec oraz II Małopolska Wicekurator Oświaty Katarzyna Mitka.

II Małopolska Wicekurator Oświaty, Katarzyna Mitka oraz inni uczestnicy podczas wysłuchania hymnu szkoły.
II Małopolska Wicekurator Oświaty, Katarzyna Mitka podczas przemówienia na uroczystości.
II Małopolska Wicekurator Oświaty, Katarzyna Mitka wraz z przekazanym jej upominkiem.
Jedna z par ubrana w tradycyjny strój podczas występów artystycznych.
Przekazanie sztandaru szkoły na ręce dyrektorki placówki.
Uczestniczka wydarzenia ubrana w tradycyjny strój, w tle patron szkoły.
Występ artystyczny, który przykuł uwagę wszystkich zgromadzonych gości.
Występy taneczne starszych roczników podczas uroczystości.