25 lutego 2019

Najważniejsze terminy dla powiatów w 2019 roku przekształcenia publicznych i niepublicznych szkół i placówek

Marszałek Województwa Małopolskiego,

Starostowie Powiatów,

Prezydent Miasta Krakowa,

Prezydent Miasta Tarnowa,

Prezydent Miasta Nowego Sącza,

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowa placówka kształcenia praktycznego (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 1) oraz dotychczasowy ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 2) stają się centrami kształcenia zawodowego.

W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy najważniejsze terminy w roku 2019 dotyczące przekształcenia publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Załączniki

Powiaty terminy
Data: 2019-02-25, rozmiar: 461 KB