26 czerwca 2019

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Informacje związane z kampanią na stronie http://policja.pl/pol/narkotyki-i-dopalacze/18202,Narkotyki-i-dopalacze-zabijaja.html