10 stycznia 2020

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, prośba do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o wypełnienie ankiety

Od 13 lat realizowany jest projekt wspierający chóralne śpiewnie dzieci i młodzieży szkolnej Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu planuje podjęcie dalszych działań związanych z programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Śpiewająca Polska, w ramach projektu Akademia Chóralna. W celu przygotowania rzetelnej oferty kieruje prośbę do Dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o wypełnienie ankiety.

List od Dyrektora Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Ankieta skierowana do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajduje się pod adresem: https://www.nfm.wroclaw.pl/muzykowanie-w-szkole

Termin wypełnienia ankiety: 31 stycznia 2020 r.

Załączniki