18 września 2018

Nauczyciele w nowym SIO

Szanowni Państwo,

uprzejmie  przypominamy o konieczności przekazywania danych dotyczących nauczycieli w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO.

Zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych nauczyciela przekazuje dane do bazy danych SIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzanie danych dotyczących nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkole/placówce.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/nauczyciele/ – dostępna jest instrukcja dotycząca wykazywania danych dziedzinowych nauczycieli.

Z poważaniem,

Ewa Włodarczyk
Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej