16 czerwca 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Przypominamy, że 7 czerwca 2023 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków.

Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji, rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Najważniejsze zmiany

W stosunku do dotychczasowego rozporządzenia najważniejsze zmiany dotyczą wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których nie ma już nazw przedmiotów. Przy wpisywaniu nazw przedmiotów w ww. dokumentach szkoły muszą uwzględnić kolejność przedmiotów przyjętą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół dla danego typu szkoły.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.