9 listopada 2018

Nowe SIO – Raporty w Strefie dla zalogowanych

Szanowni Państwo,

przypominamy, że w „Strefie dla zalogowanych” (https://strefasio.men.gov.pl) – Zakładka Raporty-> Raporty SIO2 udostępniono raporty dotyczące bazy materialnej i wyposażenia szkół i placówek, danych o uczniach i nauczycielach przygotowane na podstawie zmodernizowanego systemu informacji oświatowej, tj. nowego SIO.

Ponadto w zakładce tej znajdują się też raporty subwencyjne w oparciu o dane z bazy nowego SIO:

  • Wykaz szkół i placówek z liczbą uczniów wg stanu na 30 IX 2018 – Raport zawiera informację o liczbie uczniów subwencyjnych wg stanu na 30 IX 2018 – liczba uczniów to suma uczniów z oddziałów podstawowych, rewalidacyjnych i średnioroczna z poprzedniego roku szkolnego w podmiotach leczniczych, wyodrębnione nauczanie domowe i spełnianie obowiązku szkolnego w ORW.
  • Wykaz etatów w szkołach i placówkach wg stanu na 30 IX 2018 – Raport zawiera informację o etatach subwencyjnych i niesubwencyjnych wg stanu na 30 IX 2018 z podziałem na stopnie awansu zawodowego.

Mogą być one pomocne przy analizie kompletności danych.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności przekazywanych informacji – ewentualną weryfikację.