14 listopada 2018

Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę we Frydrychowicach

W czwartek 8 listopada 2018 roku we Frydrychowicach miały miejsce ważne i doniosłe wydarzenia. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę odbyła się uroczystość otwarcia „Izby Historii i Pamięci wsi Frydrychowice” oraz odsłonięcie tablicy pamięci na „Skwerze Niepodległościowym” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy. W uroczystościach uczestniczyła m.in. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty.

Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele pw. Św. Archaniołów Michała Gabriela Rafała, której przewodniczył ks. prałat Jan Sopicki. Następnie zebrani uczestnicy przeszli do „Izby Historii i Pamięci wsi Frydrychowice”, gdzie nastąpiło poświęcenie tego miejsca. Jego powstanie zainicjowała nauczycielka i mieszkanka Frydrychowic – Pani Alina Dyrcz. Z kolei uroczystości były kontynuowane na „Skwerze Niepodległościowym”, gdzie odsłonięto tablicę pamięci z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Natomiast część oficjalna i artystyczna odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy, która rozpoczął Chóru i Orkiestry z Frydrychowic, uczniowie odtańczyli poloneza, a na zakończenie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. „Co to jest patriotyzm?”. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Wicekurator wyraziła uznanie dla całej społeczności szkolnej za tak godne celebrowanie i uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

fot. Stanisław Maszczyński