4 października 2017

Obchody 120-lecia Zespołu Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej

W sobotę 30 września 2017 roku Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej obchodził Jubileusz 120-lecia. W uroczystościach udział wzięła Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty. Honorowy patronat nad obchodami objęli: Zarząd Powiatu Wadowickiego, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jubileusz rozpoczął się Mszą Świętą w Bazylice Ojców Bernardynów. Przewodniczył jej biskup o. Damian Muskus. W Szkole oficjalną część obchodów poprowadziła Pani Barbara Pająk, Dyrektor Szkoły, która w swoim wystąpieniu przywitała kilka pokoleń przybyłych absolwentów, nauczycieli, pracowników, uczniów, rodziców. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele władz wojewódzkich, oświatowych, powiatowych, gminnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu wadowickiego oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Podczas uroczystości odsłonięto także tablicę pamiątkową poświęconą wieloletniemu Dyrektorowi Szkoły Aleksandrowi Mosurskiemu. W okolicznościowych wystąpieniach przekazano przede wszystkim gratulacje dla najstarszej w województwie szkoły zawodowej, z życzeniami dalszych sukcesów w przygotowaniu młodych ludzi do wykonywania zawodu, a także kształtowania lokalnej społeczności. Zwieńczeniem obchodów był program artystyczny oraz film promujący szkołę. Jubileuszowi towarzyszyła wystawa ukazująca historię Szkoły, która w tym dniu gościła ponad 300 absolwentów.