9 października 2017

Obchody 200-lecia Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie

W środę 4 października 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie świętowała Jubileusz 200-lecia. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska, Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak, Biskup Tarnowski ks. bp Andrzej Jeż, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Pan Dawid Chrobak oraz absolwent Szkoły prof. Jan Boczek. W uroczystościach uczestniczyli: Pani Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty i Pan Artur Puciłowski, Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie.

200 lat historii zakliczyńskiej Szkoły uczczono Eucharystią w Kościele Parafialnym pw. Św. Idziego Opata, której przewodniczył ks. infułat dr Adam Kokoszka. W trakcie nabożeństwa harcerze złożyli znicze i wiązankę kwiatów pod tablicą epitafijną Lanckorońskich – Patronów Szkoły, mieszczącą się na froncie kościoła. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali do budynku Szkoły, gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową, znajdującą się przy wejściu głównym, a poczet sztandarowy złożony z byłych nauczycieli zaprezentował pierwszy sztandar ufundowany przez uczniów ówczesnej szkoły powszechnej jeszcze przed II wojną światową.

W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz: wojewódzkich, oświatowych, powiatowych, gminnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także społeczność szkolna. W takcie Gali Jubileuszowej zostały odczytane  listy okolicznościowe, m.in. od: Prezes Rady Ministrów Pani Beaty Szydło i Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej. Ukoronowaniem Jubileuszu był program artystyczny zaprezentowany uczniów i film przybliżający historię Szkoły oraz dawne i obecne osiągnięcia uczniów oraz nauczycieli.