15 września 2021

Obchody świąt państwowych i narodowych w roku szkolnym 2021/2022

Kraków, dnia 14  września 2021 r.

Dyrektorzy, Nauczyciele

Uczniowie i Rodzice wszystkich Szkół Małopolski

 

Zwracam się do Państwa wraz z początkiem nowego roku szkolnego z podziękowaniem za Państwa zaangażowanie i obecność w poprzednim roku szkolnym pocztów sztandarowych, pięknie reprezentujących Szkoły Małopolski podczas świąt państwowych i narodowych, podczas uroczystości podkreślających wydarzenia historyczne, których pamięć buduje naszą tożsamość i poczucie wspólnoty narodowej.

Sztandar szkoły to symbol łączący wszystkie pokolenia jej uczniów. Udział w poczcie sztandarowym to godność i honor, sztandarowi oddajemy cześć, on zaś pochyla się przed śladami historii uwiecznionymi w datach, miejscach i ludziach.

W duchu wychowania patriotycznego i odpowiedzialności za Ojczyznę, proszę Dyrektorów, Nauczycieli i Uczniów, by także w tym roku nie zabrakło Państwa i Sztandarów Szkół podczas uroczystości, których wszystkich nie sposób wymienić, ale warto choć wskazać na najbliższe, jak: 17 września 82. Rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę i Dzień Sybiraka, 27 września Dzień Podziemnego Państwa Polskiego, 16 października Dzień Papieża Jana Pawła II, czy 11 listopada gdy obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Proszę Państwa o dostrzeganie wszelkich ważnych dni i okazji, które winny być uświetnione obecnością Sztandaru Szkoły. Obecność i aktywność młodzieży to ważny sygnał dla odchodzących pokoleń, ostatnich świadków historii i swego rodzaju złożony im hołd i podziękowanie.

W wielu miastach i małych miejscowościach w Małopolsce społeczności lokalne dbają o uroczyste podkreślanie nie tylko świąt wskazanych w kalendarzach, ale także zauważalne jest coraz większe eksponowanie i szczycenie się przez Szkoły swoimi lokalnymi Bohaterami, Patronami szkół,  odkrywanymi Żołnierzami Niezłomnymi, czy żołnierzami i dowódcami lat II wojny światowej.

Z dumą obserwuję też młodzież szkół, która podejmuje się całorocznej opieki nad  pomnikami Naszych Wielkich Rodaków na przykład w krakowskim Parku Jordana, gdzie swoich opiekunów znalazł już Generał Stanisław Maczek, Rotmistrz Witold Pilecki, czy Danuta Siedzikówna ps. „Inka”. Młodzież zaangażowana w opiekę wraz ze swoimi nauczycielami pamięta o ważnych datach z życia wybranej postaci, uczestniczy w uroczystościach, składa kwiaty, pełni wartę honorową, poznaje wybraną osobę, wokół niej ogniskuje szkolne wydarzenia, promuje jej biografię i poszukuje nieznanych jeszcze faktów z życia „swojego” Wielkiego Polaka – Żołnierza, Pisarza, Dowódcy, Artysty.

Zachęcam, by i Państwa Szkoły stały się opiekunami Pomników kolejnych Wielkich Polaków zasłużonych dla naszej Ojczyzny.

Proszę o informację, jeśli będą Państwo chcieli podjąć takie szczytne i szlachetne zobowiązanie.

Bardzo zależy mi byśmy wspólnie, własnym przykładem uczestnictwa w uroczystościach, nawzajem się umacniali, byśmy realizowali wychowanie historyczne i patriotyczne w oparciu o przeżycie związane ze świętami upamiętniającymi ważne dla naszego Narodu dni i wydarzenia.

Pamiętajmy, że to właśnie obecne młode pokolenie Polaków poniesie w przyszłość pamięć o Tych, którym zawdzięczamy wolną i suwerenną Ojczyznę, poniesie w przyszłość opowieść o historii naszego Narodu i Państwa.

 

Z szacunkiem,

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty