25 września 2018

Obowiązek niezwłocznego przypisania uczniów do oddziałów na bieżący rok szkolny w nowym SIO

Szanowni Państwo
Wójtowie Gmin, Burmistrzowie, Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów, Marszałek Województwa
oraz Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych

Uprzejmie przypominam o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO. Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów uczniów w nowym SIO z danymi, które zostaną wykazane według stanu na dzień 30 września 2018 r. w starym SIO w zakresie liczby uczniów przyjętych do wyliczenia subwencji oświatowej.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę, aby niezwłocznie zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do odpowiednich oddziałów na bieżący rok szkolny 2018/2019. Uczniów można przypisać do odpowiednich oddziałów podstawowych lub odpowiednich oddziałów dodatkowych.

Jednocześnie informuję, że w Strefie dla zalogowanych są dostępne raporty z nowego SIO, które prezentują liczbę uczniów według oddziałów i klas. Mogą być one pomocne przy analizie kompletności danych. Raporty są aktualizowane codziennie.
Przypominamy o możliwości grupowego zakończenia przypisania uczniów do oddziału, a także grupowego przypisania uczniów do oddziału podstawowego. Odpowiednie instrukcje są dostępne pod adresem https://pomocsio.men.gov.pl/ w zakładce „Instrukcje techniczne”/”Uczniowie”. Analogiczne filmy instruktażowe zostały zamieszczone pod powyższym adresem w zakładce „Filmy instruktażowe”/”Uczniowie”.

Uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi oraz mobilizację, aby w nowym SIO zostały uzupełnione dane, o których mowa powyżej.
W załączeniu przekazuję pisma Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO).

Załączniki

Pismo do organów prowadzących
Data: 2018-09-25, rozmiar: 730 KB
Pismo do dyrektorów szkół
Data: 2018-09-25, rozmiar: 622 KB