25 maja 2017

Obowiązek przekazywania informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli

 

Dyrektorzy szkół i placówek
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
województwa małopolskiego

 

Zgodnie z art. 224. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) przypominamy o obowiązku informowania kuratora oświaty o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

Na stronie internetowej kuratorium została udostępniona baza ofert pracy dla nauczycieli, w której należy umieszczać informacje o wolnych stanowiskach pracy.

Jednocześnie proszę wypełnić ankietę po zakończeniu naboru. Prośba o jej wypełnienie zostanie do Państwa wysłana automatycznie po przekroczeniu terminu składania ofert na dane stanowisko pracy.