11 października 2021

Od grosika do złotówki” – program edukacyjny

Od grosika do złotówki” – to program edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla pierwszego etapu kształcenia szkoły podstawowej.

Celem programu jest zwiększenie skuteczności i dostępności edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej poprzez dostarczenie im innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu.