11 marca 2020

Odwołanie Festiwalu Zawodów

Szanowni Państwo,

kierując się bezpieczeństwem naszych gości, wystawców i zwiedzających, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Europie i na świecie oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, organizator – Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM

podjął decyzję o odwołaniu Festiwalu Zawodów w planowym terminie 19-21 marca br.

Jednocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy nie ma ustaleń co do ewentualnego przesunięcia Festiwalu Zawodów na inny termin w 2020 roku. Decyzja taka wymaga głębszego przemyślenia oraz przeprowadzenia konsultacji, a także wpisania się w napięty harmonogram roku szkolnego. Kluczowe znaczenie w tym zakresie będzie miało także zminimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego, potwierdzonego stanowiskiem odpowiednich władz.

 

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy włożyli swój wysiłek i poświęcili czas w organizację Festiwalu Zawodów. Podjęliśmy trudną decyzję, jednak zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli jest wartością nadrzędną.

 

Liczymy na zrozumienie ze strony naszych wystawców oraz wszystkich, którzy planowali wizytę na Festiwalu Zawodów”.

Organizator – Województwo Małopolskie, Departament Edukacji UMWM