13 grudnia 2018

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie została utworzona 31 sierpnia 2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1461) i jest uczelnią zawodową służb państwowych.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. uczelni zostało nadane uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku penitencjarystyka.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie rozpocznie kształcenie od roku akademickiego 2019/2020. Oferta edukacyjna uczelni w roku akademickim 2019/2020 skierowana jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji uczelni zostały zamieszczone na stronie: www.wskip.edu.pl