7 lipca 2021

Ogłoszenie konkursu o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – edycja 2020 oraz konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”- edycja 2021

Nagrody Województwa MałopolskiegoSzanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

Dyrektorzy szkół Małopolski

Wzorem lat ubiegłych został ogłoszony konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum” – edycja XVI, rok 2021 oraz konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”- edycja XVII, rok 2021.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzory formularzy zgłoszeniowych, dostępne są na stronie internetowej:

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 16 sierpnia 2021 r. (Liczy się data wpływu do Urzędu)

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 121, 12 61 60 531
e-mail: ngo@umwm.malopolska.pl

Nadesłane zgłoszenia będą wyrazem uznania dla organizacji pozarządowych, które w sposób skuteczny i efektywny wspierają inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców i rozwojowi wspólnoty lokalnej. To także forma podziękowania dla społecznych liderów i osób, dzięki którym upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla potrzebujących.

W tym roku Nagrody mogą stać się również okazją do docenienia tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem dbają o życie i zdrowie innych oraz sprawiają, że trudna sytuacja związana z epidemią COVID-19 staje się łatwiejsza do zniesienia. Jedna z kategorii Nagrody „Amicus Hominum” daje też okazję, by docenić aktywność społeczną młodzieży oraz wolontariackich grup młodzieżowych, podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące ideę młodzieżowego wolontariatu

Artykuł o Nagrodach można przeczytać tutaj

 

Załączniki

z logo_Nagrody Województwa małopolskiego 2021
Data: 2021-07-07, rozmiar: 896 KB