12 maja 2023

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego małopolskich szkół i placówek.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2023 r.

Załączniki