20 września 2022

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na Trenerów wojewódzkich Programu „Za życiem”

NP.021.143.2022.KL

 Kraków, 20 września 2022 r.

 

Szanowni Państwo,
Doradcy metodyczni,
Nauczyciele konsultanci,
Nauczyciele wdż

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w związku z rozpoczęciem realizacji priorytetu V Koordynacja, edukacja, poradnictwo i informacja działania 5.5 pn. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ogłasza nabór kandydatów na Trenerów wojewódzkich projektu.

Kandydatem na Trenera wojewódzkiego może być:

  1. Nauczyciel-konsultant, doradca metodyczny, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli, zgodne z zakresem zajęć wychowanie do życia w rodzinie (dalej: wdż);
    lub
  2. Czynny nauczyciel mający minimum 5 lat stażu w prowadzeniu zajęć wdż w szkole, który ponadto posiada:
  • doświadczenie w pracy z dorosłymi, np. w prowadzeniu zajęć/warsztatów dla nauczycieli lub rodziców;
  • znajomość zasad profesjonalnej profilaktyki zintegrowanej;
  • znajomość zagadnień biomedycznych w zakresie ludzkiej płodności.

Zgłoszenia wraz ze skanem kopii dokumentów proszę nadsyłać pod adres mailowy: anna.studniczek@ore.edu.pl do dnia 26.09.2022, wysłać lub dostarczyć osobiście do Ośrodka Rozwoju Edukacji przy Al. Ujazdowskich 28.

Szczegóły ogłoszenia w załączeniu.

Załączniki