22 lutego 2019

Ogólnopolska akcja charytatywna na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową „Kwitnące serca”

Stowarzyszenie Pro Salute zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej pod nazwą „Kwitnące serca”, na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dla dzieci z dystrofią mięśniową – podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB i Stowarzyszenia Pro Salute.

Celem Akcji jest utworzenie jak największego ogólnopolskiego dywanu z serduszkowych kwiatów.

Regulamin akcji – ze wzorem robienia kwiatów, karta zgłoszenia, są dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia (www.prosalute.com.pl), w zakładce Aktualności.